Басты бет METU туралы Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor)
Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor)

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы).

Minor - бұл студент үшін негізгі емес бағыттағы өзара байланысты төрт пәннің блогы. 2-курстан бастап білім алушылар оқытудың жеке траекториясын айқындау кезінде пәндерді негізгі білім беру бағдарламасынан, жалпы көлемі-20 кредит болатын қосымша білім беру бағдарламасына ауыстыра алады.

Әрбір білім алушы бір Minor таңдауға міндетті.

Қосымша білім беру бағдарламаларының каталогы (Minor)
Сандық технологиялар
Қосымша (Minor) білім беру бағдарламасы Сандық технологиялар
Білім беру бағдарламасының мақсаты Индустрияның әртүрлі салаларында қолданбалы бағдарламаларды басқаруға қабілетті, барлық бағыттарда ақпараттық технологияларды қолдану мақсатында еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.
Білім беру бағдарламасының міндеттері
 • бағдарламалық қамтамасыз етуді құру саласында теориялық және практикалық білімді қалыптастыру
 • бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және қолдау саласындағы жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету
 • ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру
 • индустрияның әртүрлі салаларында деректерді талдаудың жаңа инновациялық әдістерін меңгеру
Күтілетін оқу нәтижелері

Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы:

 • ОН1 - Бағдарламалық өнімдерді орындау алгоритмін сипаттау
 • ОН2 - Процесс операциясын есептеуді көрсету
 • ОН3 - Бағдарламалаудың өзекті мәселелерін шешу
 • ОН4 - Төмен деңгейлі және жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерін ажырату
 • ОН5 - пәнаралық дағдылар мен АТ білімдерін біріктіру
 • ОН6 - әртүрлі салаларда бағдарламалық құралдардың қолданылу деңгейін бағалау
 • ОН7 - жобалау және ғылыми-зерттеу процесінде ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі туралы өз көзқарасын негіздеу және талап ету

Пән туралы ақпарат

Python тілінде бағдарламалау

Курс жоғары деңгейлі Python бағдарламалау тілінде бағдарламалауға, алгоритмдік ойлауды, құрылымдық бағдарламалаудың негізгі ұғымдарын қалыптастыруға, оқушылардың логикасын дамытуға, көптеген салаларда Python тіл кітапханаларын пайдалану дағдылары мен дағдыларын дамытуға арналған. 

Оқытушы

Ешбаев Бектурсун НургалиевичЕшбаев Бектурсун Нургалиевич

Техника ғылымдарының магистрі

Лектор-практик, АО Қазпочта, бас маман

 

 

Ақпарат теориясы

Шеннон-Фано коды, Хаффман коды, арифметикалық код, ақпарат ұғымына комбинаторлық көзқарас, ақпарат ұғымына ықтималды көзқарас, ақпаратты беру мен түрлендірудің заманауи технологиялары туралы білім алу. Сандық деректерді кодтауды, зерттеу және қолданбалы қызметте ақпаратты кодтау және декодтау әдістерін қолдануды.

Оқытушы

Имангалиев Ернар Имангалиевич

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

 

Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдары

Бұл пән аспаптық бағдарламалық құралдарды құрудың теориялық негіздеріне ие, аспаптық бағдарламалық құралдарды қолдану бағытын, құрамын, әдістері мен құралдарын анықтайды. Сондай-ақ, ақпараттық жүйелерді әзірлеу кезінде заманауи CASE технологияларын қолдану дағдылары игеріледі. Курсты аяқтағаннан кейін: бағдарламалық құралдарды әзірлеу процесінің негізгі принциптерін; құрылымын, принциптерін студент білуі керек.

Оқытушы

Абизов Нұрәлем Исмаилұлы

Техника ғылымдарының магистрі (Гуанжоу Дианзи Университеті)

ТОО Quant Robotics, бас инженер-программист

Мәліметтер базасын жобалау

Бұл курста мәліметтер базасының құрамы мен принциптері, әдістері, белгілі бір пән саласы үшін формальды тапсырмаға сәйкес мәліметтер базасының логикалық құрылымын жасау және іске асыру бойынша практикалық дағдыларды дамыту, заманауи ДҚБЖ сипаттамалары, мәліметтер базасын жобалау оқытылады.

Оқытушы

Тақабаев Тахир Маратұлы

Техника ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор, «Академсеть» ЖШС негізін қалаушы

 

Бизнесті басқару және әкімшілендіру
Қосымша (Minor) білім беру бағдарламасы Бизнесті басқару және әкімшілендіру
Білім беру бағдарламасының мақсаты Экономика, Менеджмент және бизнес әкімшілендіру саласында қажетті құзыреттілікке ие, оларды практикалық қызметте қолдану мақсатында талдай және қорытынды жасай алатын жоғары білікті маман дайындау
Білім беру бағдарламасының міндеттері
 • ұзақ мерзімді перспективада компанияның тұрақты дамуы мен сәттілігін қамтамасыз ететін жобалар бизнестерін дамыту процесін басқару дағдыларын игеру;
 • бизнесті басқару мен дамытудың заманауи әдістерін зерттеу және қолдану;
 • бәсекеге қабілеттілікті арттырудың тиімді стратегиясын қалыптастыру;
 • аутсорсинг және өкілеттік беру принциптері мен әдістерін зерттеу;
 • маркетингтік зерттеулер жүргізу дағдыларын игеру және олардың нәтижелерін тауарлар өндірісі мен қызметтер көрсетуді жоспарлау және ұйымдастыру үшін пайдалану және т. б.
Күтілетін оқу нәтижелері

Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы:

 • ОН1 - ұзақ мерзімді перспективада компанияның тұрақты дамуы мен сәттілігін қамтамасыз ететін жобалар бизнесін дамыту процесін басқару дағдыларын игеру.
 • ОН2 - бизнесті дамытуда басқарудың заманауи әдістерін қолдану.
 • ОН3 - бәсекеге қабілеттілікті арттырудың тиімді стратегиясын пайдалану.
 • ОН4 - аутсорсингтің және өкілеттік берудің негізгі қағидаттары мен әдістерін қолдану. 
 • ОН5 - маркетингтік зерттеулер жүргізу дағдыларын меңгеру және олардың нәтижелерін тауарлар өндірісі мен қызметтер көрсетуді жоспарлау және ұйымдастыру үшін пайдалану және т. б.
 • ОН6 - бизнес кәсіпорындарында қалыптасқан Қаржы-шаруашылық жағдайларды талдау, бақылау және реттеу.
 • ОН7 - басқару функцияларын жүзеге асыру үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолданыңыз
 • ОН8 - ірі кәсіпорындарда жобаны іске асыру нәтижесінде практикалық қызметте басқару құралдарын тиімді пайдалану

Пән туралы ақпарат

Инновациялық бизнес

"Инновациялық бизнес" курсы студенттерде инновациялық кәсіпкерлік саласында макро деңгейде (инновациялық процесс теориясы, инновациялық даму Тұжырымдамасы, инновациялардың жалпы сипаттамасы), сондай-ақ микро деңгейде (инновацияларды жүзеге асырудың негізгі факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту) білім кешенін қалыптастыруға арналған.

Оқытушы

Ешбаев Бектурсун НургалиевичӘбдіразақов Нұржан Мұхтарұлы

"Болашақ" халықаралық бағдарламасының түлегі: Суррей Университеті (Ұлыбритания). "Халықаралық Туризм менеджменті" мамандығы бойынша ғылым магистрі.

"Экономика және қаржы" кафедрасының дәріскері

 

 

Салық және салық салу

"Салық және салық салу" курсы қаржы және мемлекет туралы ілімді көрсетеді - салықтардың мәні мен салық салу механизмін білудің теориялық негізі. Шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халыққа салық салу жүйесінің тарихи және логикалық тәсілдерінің маңызы, Қазақстанда салықтар мен міндетті төлемдердің жұмыс істеуінің құқықтық аспектілері зерделенеді.

Оқытушы

Мендыбаева Алина Сериковна

Басқарма Төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары, басқарма мүшесі,  АҚ "Қазақ мұнай және газ институты"

«Экономика және Қаржы» кафедрасының дәріскері

 

Менеджмент

Бұл курс басқару мазмұнын ашады, басқару туралы білім жиынтығын қалыптастырады, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың, басқару және жобалау жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын дамытады. Аталған курс барысында басқару теориясының дамуының тарихи алғышарттары; менеджменттің теориялық аспектілері, оның технологиясы; менеджменттің әдістері мен функциялары, персоналды басқару дәйекті түрде қарастырылады.

Оқытушы

Утегулова Бақытгүл Сейсебекқызы

PhD

«Экономика және қаржы» кафедрасының қауымдастырылған профессоры

Инновациялық маркетинг

Курс бизнесте де, академиялық ортада да сұранысқа ие болатын маркетингтік зерттеулер саласында қолданбалы білім мен дағдыларды алуға бағытталған. Барлық тақырыптар теориялық тұрғыдан қарастырылады және компаниялардың кейстерін шешу және өз жобаларын іске асыру арқылы практикада пысықталады.

Оқытушы

Халитова Мадина Муратовна

Экономика ғылымдарының докторы

«Экономика және Қаржы» кафедрасының профессоры

 

Өндірістегі төтенше жағдайлар және өрт қауіпсіздігі
Қосымша (Minor) білім беру бағдарламасы Өндірістегі төтенше жағдайлар және өрт қауіпсіздігі
Білім беру бағдарламасының мақсаты ТЖ алдын алу, кәсіпорындар мен ұйымдарда қолайсыз жағдайларды жою, сондай-ақ тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету бойынша уақтылы шешім қабылдауға қабілетті тиісті кәсіби білімі, практикалық дағдылары бар еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды даярлау.
Білім беру бағдарламасының міндеттері
 • тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін игеру;
 • халық шаруашылығы объектілерінде ТЖ алдын алу бойынша практикалық дағдыларды игеру;
 • теориялық білім негізінде далалық және зертханалық экологиялық ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеу әдістері/тәсілдерін білу;
 • экологиялық сауатты, экологиялық және олармен байланысты әлеуметтік мәселелерді талдауға, болжауға және шешуге қабілетті қалыптастыру;
Күтілетін оқу нәтижелері

Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы:

 • ОН1 -ТЖ кезінде санитарлық-эпидемиологиялық және Террористік актілерді қорғауды қоса алғанда, адам денсаулығына, халықты тектоникалық және техногенді әсерлерден қорғауға қатысты экономиканың барлық салаларындағы проблемаларды сипаттау;
 • ОН2-Экологиялық-талдамалық бақылау негізінде қоршаған ортаны сақтау бойынша білімдерін көрсету;
 • ОН3-Төтенше жағдайларда өндірістік объектілер мен техникалық жүйелердің жұмыс істеу тұрақтылығын зерттеу әдістерін пайдалану;
 • ОН4-ТЖ таралу ауқымы бойынша жағдайды бағалау;
 • ОН5 -Халық шаруашылығы объектілерінде ТЖ алдын алу бойынша іс-шаралар әзірлеу, ТЖ басталған жағдайда ТЖ салдарын барынша азайту;
 • ОН6-Өндірісте өртке қарсы қорғау кезінде ережелер мен нормаларды сақтауға ықпал ету;
 • ОН7 --Өрт жағдайының алдын алу үшін өндірістің технологиялық процестерінде техникалық құралдардың қауіпсіздігі мен тұрақтылығын арттырудың жаңа әдістерін енгізуді, қажетті жағдайларда жетілдіруді негіздеу;
 • ОН8 -Өндірістегі қауіпсіздіктің алдын алу және сақтау үшін ықтимал қауіпті және зиянды факторларды анықтау.

Пән туралы ақпарат

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар және олардың болжамды салдарлары

Табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың салдарын болжаудың негізгі теориялық ережелерін зерделейді. Белгілі бір аумақта техногендік, табиғи, экологиялық және биологиялық-әлеуметтік Төтенше жағдайлар көздерінің пайда болуы (пайда болуы) қаралады. Төтенше жағдайлар кезіндегі жағдайды бағалау, болжам бойынша жағдайды анықтау және бағалау: ТЖ аймақтары мен оларды картаға (жоспарға) салу. ТЖ салдарларына әсер ететін негізгі факторлар: зақымдаушы факторлардың әсер ету қарқындылығы; әсер ету ошағына қатысты елді мекенді орналастыру; топырақтың сипаттамасы; ғимараттар мен құрылыстардың конструктивтік шешімдері және беріктік қасиеттері;– елді мекен шегінде құрылыс салу және адамдарды қоныстандыру тығыздығы;адамдардың ғимараттарда тәулік ішінде және жыл бойы қауіп аймағында болу режимі.

Оқытушы

Рахман Каримжанович

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы ТЖ бөлімінің бастығы

Азаматтық қорғау ісінің майоры

 

 

Өрт қауіпсіздігі

ҚР-да өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелері; құрылыс материалдарының, ғимараттардың, құрылыс конструкцияларының өрт-техникалық сыныптамасы; жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі, Құрылыс конструкцияларын өрттен қорғау тәсілдері бойынша үй-жайлар; ғимараттарды жоспарлау кезінде өртке қарсы талаптар; өнеркәсіптік кәсіпорындар мен елді мекендерді жобалау кезінде өрттің алдын алу; өрт кезінде ғимараттар мен құрылыстардан адамдарды эвакуациялау; барлық дерлік ашылады өрт қауіпсіздігінің негізгі ұғымдары.  Өрттердің пайда болуының қауіпті себептері, адамның жарақаттануына, улануына немесе өліміне, сондай-ақ материалдық/ экологиялық залалдарға әкелетін факторлар баяндалады. Өрттің алдын алу жүйесі және өрттен қорғау жүйесі

Оқытушы

Абдибаттаева Марал Мауленовна

Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры

Техника ғылымдарының докторы.

 

Қоршаған ортаны экологиялық-талдамалық бақылау

Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздерін, биосфераның (гидросфера, литосфера, атмосфера) экоаналитикалық бақылауын және мониторингін жүргізу үшін қажетті талдаудың қазіргі заманғы әдістерін зерделейді. Шекті-рұқсат етілген концентрациялар (ШЖК), шекті-рұқсат етілген төгінділер (ШЖК), шекті-рұқсат етілген шығарындылар (ШЖК) және олардың мәндері, негізгі химиялық ластағыштардың қасиеттері, олардың қоршаған ортадағы әрекеттері және өндірістік шығарындыларда, қоршаған орта объектілерінде, тамақ өнімдерінде химиялық, физикохимиялық және биологиялық бақылауды талдау әдістері.

Оқытушы

Муздыбаева Шарбану Акказиновна

«Жаратылыстану - ғылыми пәндер» кафедрасы, кафедра меңгерушісі

Қауымдастырылған профессор, химия ғылымдарының кандидаты

 

Техника және технология қауіпсіздігі

Өндірістік жабдықтарда, технологиялық процестерді басқаруда еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету қарастырылады. Химия өнеркәсібіндегі қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы техника негіздері. "Қауіпсіздіктің ықтимал бұзылуының болжамды тізбесі"санатының жіктелуі және ерекшеліктері. Өндірістегі авариялық жағдайлар. ҚР қолданыстағы заңнамасымен белгіленген еңбекті қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптарын талдау.Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕСЖ). Құрылыс нормалары мен ережелері.. Еңбек және тіршілік қауіпсіздігі жағдайын жақсарту жөніндегі жұмыстардың негізгі бағыттары.

Оқытушы

Тастемирова Бактыгуль Ельденовна

Техника ғылымдарының магистрі

«Жаратылыстану - ғылыми пәндер» кафедрасының лекторы  

 

Көмірсутегі шикізатын қайта өңдеу сапасына сараптама
Қосымша (Minor) білім беру бағдарламасы Көмірсутегі шикізатын қайта өңдеу сапасына сараптама
Білім беру бағдарламасының мақсаты Мұнай және мұнай өнімдерінің тауарлық-техникалық көрсеткіштерін анықтаудың теориялық негіздері бойынша білім алу, талдаудың стандартты әдістері кешенін пайдалану, сондай-ақ талдаудың стандартты әдістері бойынша практикалық дағдыларды алу, алынған деректерді түсіндіру, бұл түлектің жұмысқа орналасу саласын кеңейтуге мүмкіндік береді және жалпы қоршаған ортаны қорғау бойынша табиғатты қорғау іс-шаралары бойынша ой-өрісін арттырады.
Білім беру бағдарламасының міндеттері
 • көмірсутек шикізатын бастапқы дайындау және қайта өңдеу және жанғыш материалдарды қайта өңдеу технологиясының теориялық негіздерін зерделеу;
 • Химиялық эксперимент дағдыларын, химиялық заттар мен реакцияларды алу мен зерттеудің синтетикалық және аналитикалық әдістерін меңгеру;
 • мұнай компоненттері мен мұнай және мұнай өнімдерін қайта өңдеу өнімдерін бөлу және талдау әдістерін меңгеру;
 • мұнай компоненттерін бөлу және талдаудың аспаптық және физика-химиялық әдістерінің нәтижелерін талдау және салыстыру білігі;
 • қолданыстағы технологиялық желілер мен процестерді қамтамасыз ету үшін бастапқы шикізат материалдарын, заттар мен қосалқы материалдарды кіріс бақылауын сараптау бойынша негізгі дағдыларды игеру.
Күтілетін оқу нәтижелері

Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы:

 • ОН1 - Регламентке сәйкес зиянды өндірістік шығарындыларды жіктеу;
 • ОН2 -- Көмірсутекті шикізатты қайта өңдеу бойынша алынған деректер негізінде қоршаған ортаны сақтау бойынша білімдерін көрсету;
 • ОН3 - Өндірістік алаңдардағы қоршаған орта құрамының сапасын мониторингтеу
 • ОН4 - Мұнай және мұнай өнімдерін қайта өңдеу нысандарының шығарылатын тауарлық өнімдерінің сапасын бағалау;
 • ОН5 - Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өртке қарсы және экологиялық қауіпсіздік ережелері мен нормаларының сақталуына ықпал  ету;
 • ОН6 - Мұнай және мұнай өнімдерін өңдеу объектілерінің технологиялық режимін реттеу және бақылау;
 • ОН7 - Шығарылатын өнім сапасының ауытқу себептерін талдау;
 • ОН8 - Ықтимал өндірістік қауіпті

Пән туралы ақпарат

Мұнай және мұнай өнімдерін зерттеудің физика-химиялық әдістері

Мұнай компоненттері мен мұнай өңдеу өнімдерін бөлу және талдаудың негізгі аспаптық және физикохимиялық әдістерін (элементтік талдау, хроматография, хромато-масспектрометрия, спектрлік, химиялық зерттеу әдістері) зерделейді, Химиялық эксперимент дағдыларымен танысады, химиялық заттарды алу және зерттеу әдістерімен танысады, Зертханалық жағдайларда синтетикалық және аналитикалық және реакциялармен жұмыс істейді, мұнай өңдеу бойынша стандартты операцияларды орындайды. көмірсутек шикізаты мен оны қайта өңдеу өнімдерінің сапасын талдау, сондай-ақ көмірсутек шикізаты мен оны қайта өңдеу өнімдерінің сапасын талдау бойынша негізгі стандартты операциялар.

Оқытушы

Женисова Акбота Женисовна

«Жаратылыстану - ғылыми пәндер» кафедрасы

Қауымдастырылған профессор

 

Көмірсутек шикізатын бастапқы дайындау және қайта өңдеу технологиясы

Көмірсутек шикізатын өңдеудің қазіргі заманғы процестерінің іргелі негіздері, химия ғылымы мен технологиясының дамуы арасындағы өзара байланыстың ерекшеліктері, мұнай өңдеу тереңдігін арттыру, мұнай өңдеу мен мұнай химиясының интеграциясы есебінен өндірістердің экономикалық тиімділігін арттырудың қазіргі заманғы жолдары, сондай-ақ көмірсутек шикізатын терең өңдеу процестері үшін жаңа катализаторлар құру бойынша теориялық және эксперименттік жұмыстар жүргізу қарастырылуда.

Оқытушы

Мельников Евгений Александрович

PhD

«Жаратылыстану - ғылыми пәндер» кафедрасы, қауымдастырылған профессор

 

Қоршаған ортаны экологиялық-талдамалық бақылау

Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздерін, биосфераның (гидросфера, литосфера, атмосфера) экоаналитикалық бақылауын және мониторингін жүргізу үшін қажетті талдаудың қазіргі заманғы әдістерін зерделейді. Шекті-рұқсат етілген концентрациялар (ШЖК), шекті-рұқсат етілген төгінділер (ШЖК), шекті-рұқсат етілген шығарындылар (ШЖК) және олардың мәндері, негізгі химиялық ластағыштардың қасиеттері, олардың қоршаған ортадағы әрекеттері және өндірістік шығарындыларда, қоршаған орта объектілерінде, тамақ өнімдерінде химиялық, физикохимиялық және биологиялық бақылауды талдау әдістері.

Оқытушы

Муздыбаева Шарбану Акказиновна

«Жаратылыстану - ғылыми пәндер» кафедрасы, кафедра меңгерушісі

Қауымдастырылған профессор, химия ғылымдарының кандидаты

 

Жанғыш материалдарды өңдеу

Табиғи және жасанды шыққан қатты жанғыш материалдарды және тереңірек органикалық қосылыстарды зерттейді. Жанғыш материалдардың түрлері (типтері), жанғыштық топтары, нормалар талаптары, сақталуы (тез тұтанатын еріткіштер – түрлі эфирлер, уайт-спирит, бензол, керосин, дихлорэтан, толуол, ацетон, диоксан, этил ацетаты) қаралады. Жарылыс қаупі бар қоспалар (технологиялық схемадағы қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және т.б.). Авиациялық керосиннен бастап флоттық мазутқа дейін жанар-жағармай материалдары, Машина механизмдерін, агрегаттарды майлауға арналған майлардың әртүрлі түрлері, Органикалық еріткіштер, жанғыш сұйықтықтар негізінде лак – бояу өнімдерін өндіру және пайдалану, сипаттамасы, өрт сыныптары, сөндіру және сақтау қағидалары, өртке қарсы қорғауды және экологиялық қауіпсіздікті сақтау жеке қарастырылады.

Оқытушы

Мельников Евгений Александрович

PhD

«Жаратылыстану - ғылыми пәндер» кафедрасы, қауымдастырылған профессор