Толығырақ білу үшін
Международный университет прикладных навыков
Международная аккредитация
Иностранные профессора и эксперты
Международные научные и образовательные проекты
International Hub
Международный бизнес-инкубатор
METU ді таңдаудың 5 себебі
  1. Мамандандырылған кадр дайындау
  2. Қол жетімді оқу, икемді төлем жүйесі
  3. Заманауи STUDHOUSE
  4. Халықаралық бағдарламалар
  5. Университет экологиялық таза аймақта орналасқан
Біздің жаңалықтар